Tropical Facial

$119.90 $35.00

Facial cleansing + Ozone steam with aromatherapy + Impurities extraction + High frequency oxygenation + Papaya exfoliating mask 

Limpieza facial + Vapor de ozono con aromaterapia + Extracción de impurezas + Oxigenación con alta frecuencia + Mascarilla exfoliante de papaya 

Reviews